Віджет
Об'єкти ЦБД
URL

Перевірити та підписати можна один, або декілька URL
Кожен URL має буди з нового рядка

Підпис довільних даних
Дані

Підпис гешу

Приклад: vTJtIknyNKqXaoho1pZNKuZXOVv1SatuwAb1TSQU234=

Підпис довільного файлу

Перевірка файлу з підписом

Дані розшифровуються у кодуванні UTF-8

Квитанція ДФС
Документ

Квитанція створюється з першого посилання на об'єкт, який вказаний в полі URL, додатково можливо вказати тип шаблону в полі TYPE
в секції Об'єкти ЦБД
У полі Документ має бути вказаний title документу з масиву documents у полі awards
Підтримуються документи, що мають розширення *.XML.p7s та *.KVT.p7s

Висновок про результати моніторингу
Моніторинг
Документ

У полі Документ має бути вказаний title документу з масиву documents у полі conclusion
Підтримуються документи, що мають розширення *.p7s