Віджет
Об'єкти ЦБД
URL

Перевірити та підписати можна один, або декілька URL
Кожен URL має буди з нового рядка

Підпис довільних даних
Дані

Підпис гешу

Приклад: vTJtIknyNKqXaoho1pZNKuZXOVv1SatuwAb1TSQU234=

Підпис довільного файлу

Перевірка файлу з підписом

Дані розшифровуються у кодуванні UTF-8